Raynaudov syndróm (blednutie prstov) – neznáma choroba so známymi príznakmi

Raynaudov syndróm je málo známy, ale jeho prejavy také neznáme nie sú. Môžu byť znakom vážnej choroby. Ak vám niekedy zbelejú prsty, je najvyšší čas konať.

Raynaudov syndróm prvý krát popísal M.Raynaud ešte koncom 19.storočia. Objavil sa u kamenárov, ktorí používali pneumatické kladivá. Bola to choroba z povolania následkom vibrácií.

Príznaky Raynaudovho syndrómu

Typickým príznakom je záchvatovitá zmena farby prstov pri vazospazme – zúžení drobných ciev vplyvom chladu alebo emócie. Môže byť postihnutý jeden  ale aj viac prstov. Voláme ich  mŕtve biele prsty. Zúženie krvných ciev pri strese alebo v chlade je fyziologické, ale pri Raynaudovom syndróme krvné cievy reagujú príliš intenzívne. Tento stav prichádza náhle a je sprevádzaný bolesťou. Táto fáza vazokonstrikcie trvá asi 30 minút. Po nej nastupuje cyanotická fáza kedy je prívod kyslíka obnovený v minimálnom rozsahu. Kyslík sa však rýchlo odčerpá a tkanivo zmodrie. Nakoniec sa cievy rozšíria ešte viac, záchvat pominie a pokožka nadobudne normálnu farbu. Tieto fázy však nemusia vždy prebehnúť rovnako.

Rozdelenie Raynaudovho syndrómu

Primárny Raynaudov syndróm sa môže objaviť  v mladosti, ale po čase sa príznaky stratia. Výnimkou je azda choroba z povolania spôsobená vibráciami.

Sekundárny Raynaudov syndróm je nebezpečnejší lebo môže viesť k porušeniu tkaniva. Je totiž spojený s inými primárnymi ochoreniami, ktoré spôsobujú poškodenie ciev.

Patria sem najmä:

  • Ochorenia ciev – Burgerova choroba, vaskulitídy, trombóza, embolizácia
  • Krvné ochorenia – leukémia, trombocytóza, paraproteinémia, antikoncepcia
  • Systémové ochorenia – artritídy, sklerodermia
  • Infekčné ochorenia – borelióza, hepatitída, mononukleóza
  • Endokrinné ochorenia – choroby štítnej žľazy
  • Pôsobenie chemikálií a liekov – nikotín, cytostatiká, toxické kovy, vinylchlorid
  • Iné – vibrácie, omrzliny, nádorové ochorenia, urémia

Sekundárny Raynaudov syndróm z vibrácie je spôsobený dlhou expozíciou vibrácií z pneumatického náradia. Uvádza sa doba od niekoľko mesiacov až do 20 rokov. Tento syndróm má charakteristické črty. Postihnutie rúk nie je rovnaké. Výraznejšie zmeny sú na ruke, ktorá nástroj tlačí. Nikdy nebývajú postihnuté palce.

Príčiny primárneho Raynaudovho syndrómu

Nie sú presne známe. Z doterajších zistení vyplýva, že záchvat je vyvolaný hyperreakciou  stresového hormónu adrenalínu. Toto ochorenie sa vyskytuje častejšie u žien a zrejme má súvislosť s pohlavnými hormónmi. Svoju úlohu zohráva aj geneticky vrodená dispozícia, lebo často bývajú postihnutí viacerí členovia rodiny. Okrem toho do úvahy pripadajú aj faktory životného prostredia, fajčenie, životný štýl a vibrácie.

Diagnostika

Diagnostika Raynaudovho syndrómu vychádza zo zistenia anamnézy. Jedna z najdôležitejších informácií pre lekára je výskyt v rodine. Nasleduje podrobné vyšetrenie ciev na rukách a na nohách aby sa vylúčil uzáver cievy. Štandardným vyšetrením sú chladové testy, ale ani jeden z nich nie je celkom spoľahlivý. Pri podozrení na sekundárny Raynaudov syndróm je diferenciálna diagnostika zložitejšia. Patria sem rádioizotopové vyšetrenia, ale tie sa rutinne nevykonávajú. Histologické vyšetrenia dávajú jasný obraz ciev kože a podkožia a tiež zmien v cievnej stene. Vyššia býva aj sedimentácia erytrocytov, prítomné sú aj autoprotilátky. Významné je ultrasonografické vyšetrenie, prípadne angiografia.

Liečba

V prípade primárneho syndrómu by mala stačiť prevencia alebo alternatívna liečba. Chorí by sa mali chrániť pred chladom, vlhkosťou a poranením prstov.

Fajčenie a dokonca aj pasívne je neprípustné. Užívanie vazokonstrikcií výrazne zhoršuje stav. Práca s vibrujúcim náradím by mala byť úplne vylúčená.

Ženy s Raynaudovým syndrómom by nemali užívať lieky s obsahom estrogénov.

Osobitnou kapitolou je konzumácia kávy. Pacienti by si mali sami zistiť ako ich telo reaguje na kávu.

V prípade sekundárneho Raynaudovho syndrómu je potrebná lieková terapia podľa druhu ochorenia.

Využitie magnetoterapie pri Raynaudovom syndróme

Pri primárnom type ochorenia je aplikácia magnetoterapie zrejme najlepšia voľba. Spolu s preventívnymi opatreniami dokáže eliminovať záchvaty na minimum. Je to výsledok viacerých faktorov, ktoré sa na liečení podieľajú. Možno sa problémy nestratia z večera do rána, ale pravidelnou aplikáciou sa budú zmierňovať, až celkom odznejú. Naviac riziko nežiadúcich účinkov je nulové. Pred aplikáciou je potrebné si prečítať kontraindikácie. Ak ste sa v nich nenašli, nič vám nebráni začať samoliečbu.

Aplikácia magnetoterapie pri Raynaudovom syndróme

Pri primárnom type ochorenia je aplikácia magnetoterapie zrejme najlepšia voľba. Spolu s preventívnymi opatreniami dokáže eliminovať záchvaty na minimum. Je to výsledok viacerých faktorov, ktoré sa na liečení podieľajú. Možno sa problémy nestratia z večera do rána, ale pravidelnou aplikáciou sa budú zmierňovať, až celkom odznejú. Naviac riziko nežiadúcich účinkov je nulové. Pred aplikáciou je potrebné si prečítať kontraindikácie. Ak ste sa v nich nenašli, nič vám nebráni začať samoliečbu.

Liečba Raynaudovho syndrómu pomocou magnetoterapie

Magnetoterapia vplýva na telo človeka rôznymi spôsobmi. Pri liečbe využívame niekoľko z nich. Azda najdôležitejší je myorelaxačný účinok lebo dochádza k uvoľneniu kostrového svalstva a tým ku strate svalového spazmu.           

Pretože záchvat je sprevádzaný bolesťou, uplatňuje sa aj analgetický účinok  magnetoterapie, ktorý pacienti okamžite pocítia.  

Vazodilatačný účinok sa prejaví  rozšírením ciev, následne okysličením postihnutej časti a uvoľnením spazmu. Hojivý a regeneračný účinok magnetoterapie je viditeľný po skončení záchvatu.

Raynaudov syndróm je možno charakterizovať ako ľahšie, ale aj ako ťažké ochorenie. Záleží na diagnostikovanom type postihnutia. V každom prípade je však dôležité začať problém riešiť čo najskôr. Sekundárny typ si vyžaduje skutočne dôkladné vyšetrenia a ešte dôkladnejšiu liečbu. Ak ste šťastlivcom s primárnym typom, určite vám radi pomôžeme.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rezervujte si z pohodlia domova vyskúšanie 3D pulznej magnetoterapie Biomag

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o., poskytuje možnosť vyskúšať, prenajať alebo zakúpiť si 3D pulznú magnetoterapiu Biomag.

                          Naším cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi oboznámiť a na tomto stretnutí bezplatne vyskúšať účinky tejto terapie.