FINEST Slovakia, spol s r.o. - firemné dokumenty

 

Vo výpise z obchodného registra poskytuje obchodná spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o. základné identifikačné informácie o spoločnosti.

Správnosť výpisu z obchodného registra  potvrdzuje Okresný súd Trnava.

Osvedčením  o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla dokladuje spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o.,  že je platcom dane z pridanej hodnoty.

Prehlásenie a Certifikáty

 

FINEST Slovakia, spol. s r.o. je na Slovensku výhradným distribútorom magnetoterapie Biomag.

Prehlasujeme, že liečebné prístroje Biomag nezaručujú úplné vyliečenie chorôb pacienta.

Filozofiou firmy Biomag je vyrábať vysoko kvalitné produkty, ktoré dobre slúžia ich používateľom dlhé roky. Za týmto účelom je počas vývoja našich produktov kladený obrovský dôraz na každý detail a to ako z pohľadu úžitkovej hodnoty a vysokej účinnosti našich prístrojov, tak z pohľadu použitých, nadštandardne kvalitných materiálov a výrobných procesov.

Prezrite si certifikáty k produktom magnetoterapie Biomag od prestížnych odborných autorít, ktoré dokladajú vysokú kvalitu prístrojov Biomag a sú uznávané na predaj prístrojov Biomag nielen na európskom kontinente, ale aj v Ázii a Amerike.

Systémová certifikácia

Štandard ISO 13 485 je určený výrobcom zdravotníckych pomôcok a súvisiacich služieb a vznikol vzhľadom k väčším nárokom na systém manažmentu kvality pre tieto subjekty. Pomáha im poskytovať produkty a súvisiace služby v takej kvalite, aby dokázali splniť očakávania zákazníkov a dostáť legislatívnym požiadavkám štátnych orgánov.

Vydavateľom týchto certifikátov je: 3EC International

 

 

Produktová certifikácia

ES certifikát je nezávislým overením posúdenia zhody výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády, ktoré vykonáva výrobca. Vystavovateľ ES certifikátu deklaruje, že výrobca správne vykonal proces posudzovania zhody a môže vystaviť vyhlásenie o zhode ES.

Výrobca je povinný zdravotnícky prostriedok označovať značkou CE spoločne s identifikačným číslom autorizovanej osoby zodpovednej za vykonávanie úkonov stanovených zákonom o zdravotníckych pomôckach.

Vystavovateľom týchto certifikátov je: 3EC International

Biomag Lumina prehlásenie

Biomag Lumina
Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag dokladuje, že správne posúdil zhodu výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode (EC Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády.

CB systém čiže systém IECEE-CB je najrozšírenejším svetovým certifikačným systémom v obore elektrotechnických výrobkov. Ide o dohodu o uznávaní výsledkov skúšok podľa medzinárodných noriem IEC pre elektrickú bezpečnosť elektrotechnických výrobkov.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav (CB systém) a 3EC International (Vyhlásenie zhody).

Biomag Lumio prehlásenie

Biomag Lumio
Vyhlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag dokladuje, že správne posúdil zhodu výrobku s požiadavkami príslušných nariadení vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. ES vyhlásenie o zhode (EC Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády.

Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom potvrdzuje, že bol vydaný na základe splnenia požiadaviek certifikačnej schémy a deklaruje, že zariadenie Biomag® je v zhode s požiadavkami podľa platných noriem pre bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav (Certifikát) a 3EC International(Vyhlásenie zhody).

 

Veterinárne certifikáty

Certifikát voľného predaja dokladuje, že veterinárny technický prostriedok Biomag Lumina VET sa môže vyrábať a bez obmedzenia uvádzať do obehu pre veterinárne účely. Tento certifikát umožňuje predaj do krajín Európskej Únie a ďalších krajín.

Posudzovateľom certifikátu je: Ústav pre štátnu kontrolu veterinárnych biopreparátov a liečiv.

Certifikát Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok

Spoločnosť Biomag je členom Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych prostriedkov. Všetky firmy, ktoré sú členmi Asociácie, deklarujú vysokú kvalitu svojich  výrobků a vzťahu so zákazníkmi.

Zaujalo Vás s akým dôrazom na kvalitu vyrábame naše produkty? Zaujíma Vás, ako môže magnetoterapia Biomag pomôcť aj Vám? S dôverou sa na nás obráťte. Naši odborní poradcovia odpovedia na Vaše otázky.