Prehlásenie a Certifikáty

 

FINEST Slovakia, spol. s r.o. je na Slovensku výhradným distribútorom magnetoterapie Biomag.

Prehlasujeme, že liečebné prístroje Biomag nezaručujú úplné vyliečenie chorôb pacienta.

Filozofiou firmy Biomag je vyrábať vysoko kvalitné produkty, ktoré dobre slúžia ich používateľom dlhé roky. Za týmto účelom je počas vývoja produktov kladený obrovský dôraz na každý detail a to ako z pohľadu úžitkovej hodnoty a vysokej účinnosti našich prístrojov, tak z pohľadu použitých nadštandardne kvalitných materiálov a výrobných procesov.

Prezrite si certifikáty k produktom magnetoterapie Biomag od prestížnych odborných autorít, ktoré dokladajú vysokú kvalitu prístrojov Biomag a sú uznávané na predaj prístrojov Biomag nielen na európskom kontinente, ale aj v Ázii a Amerike.

ISO 13485
Štandard ISO 13 485 je určený výrobcom zdravotníckych prostriedkov a súvisiacich služieb a vznikol vzhľadom k väčším nárokom na systém managementu kvality pre tieto subjekty. Pomáha im poskytovať produkty a súvisiace služby v takej kvalite, aby dokázali splniť očakávania zákazníkov a tiež aby splnili legislatívne požiadavky štátnych orgánov.

Vydavateľom týchto certifikátov je: Certifikačný orgán CQS, Medzinárodný certifikačný orgán IQNet a Elektrotechnický skúšobný ústav EZU.

CE certifikát

CE certifikát je nezávislým overovaním posúdenia zhody výrobku s príslušnými požiadavkami nariadenia vlády, ktoré robí výrobca. Vystavovateľ CE certifikátu deklaruje, že výrobca správne vykonal proces posúdenia zhody a môže vystaviť EU prehlásenie o zhode.

Vystavovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav EZU .

Biomag Lumina prehlásenie

Prehlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag dokladuje, že správne  posúdil zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami nariadenia vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. EU prehlásenie o zhode (CE Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády – NV (direktivy).

CB systém alebo systém IECEE-CB je najrozšírenejším svetovým certifikačným systémom v obore elektrotechnických výrobkov. Ide o dohodu o uznávaní výsledkov skúšok podľa mezinárodných noriem IEC pre elektrickú bezpečnosť elektrotechnických výrobkov.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav EZU – Prehlásenie o zhode CE a CB systém.

Biomag Lumio prehlásenie

Prehlásenie o zhode je dokument, ktorým Biomag dokladuje, že správne  posúdil zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami nariadenia vlády. Certifikát je nutnou podmienkou pre uvedenie výrobku na trh. EU prehlásenie o zhode (CE Conformity Declaration) vydáva výrobca na základe posúdenia daného výrobku s požiadavkami konkrétneho nariadenia vlády – NV (direktivy).

Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom potvrdzuje, že bol vydaný na základe splnených požiadaviek certifikačnej schémy a deklaruje, že zariadenie Biomag® je v zhode s požiadavkami podľa platných noriem pre bezpečnosť zdravotníckych prostriedkov.

Posudzovateľom týchto certifikátov je: Elektrotechnický skúšobný ústav – Prehlásenie  o zhode CE a Certifikát vydaný Elektrotechnickým skúšobným ústavom.

Veterinárne certifikáty

Certifikát voľného predaja dokladuje, že veterinárny technický prostriedok Biomag Lumina VET sa môže vyrábať a bez obmedzenia uvádzať do obehu pre veterinárne účely. Tento certifikát umožňuje predaj do krajín Európskej Únie a ďalších krajín.

Posudzovateľom certifikátu je: Ústav pre štátnu kontrolu veterinárnych biopreparátov a liečiv.

Certifikát Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok

Spoločnosť Biomag je členom Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych prostriedkov. Všetky firmy, ktoré sú členmi Asociácie, deklarujú vysokú kvalitu svojich  výrobků a vzťahu so zákazníkmi.

Zaujalo Vás s akým dôrazom na kvalitu vyrábame naše produkty? Zaujíma Vás, ako môže magnetoterapia Biomag pomôcť aj Vám? S dôverou sa na nás obráťte. Naši odborní poradcovia odpovedia na Vaše otázky.