Encyklopédia zdravotných problémov

 

Váš informačný sprievodca

 

Princíp magnetoterapie Biomag  spočíva  v  pôsobení magnetického poľa so správnymi biotropnými parametrami frekvencie, intenzity, gradiente a tvare pulzov na ľudské telo.

Pulzná magnetoterapia môže pomôcť pri:

liečba bolesti,
podporovať hojenie,
pôsobenie proti opuchu,
podporuje lepší krvný obeh,
na zmiernenie kŕčov,
podpora detoxikácie.

Aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag vedie k niekoľkým základným biologickým efektom v tkanivách. Je to hlavne efekt protibolestivý, vazodilatačný a stimulujúci hojenie. Každá aplikácia v rozsahu celého frekvenčného spektra 1 – 81 Hz prístrojov Biomag v sebe zahŕňa všetky uvedené efekty v rôznom stupni intenzity. Všeobecne platí, že nízke frekvencie ovplyvňujú najviac všetky bolestivé stavy a menej stimulujú hojenie. Stredné frekvencie majú najsilnejší efekt vazodilatačný (rozširovanie ciev) a vysoké stimulačné frekvencie majú dominantný efekt hojivý a regeneračný. 

Upozorňujeme že aj magnetoterapia ako každá liečebná metóda má kontraindikácie.  Nemá však nežiaduce účinky.