Na aké choroby pomáha?

 

Princíp magnetoterapie Biomag  spočíva  v  pôsobení magnetického poľa so správnymi biotropnými parametrami frekvencie, intenzity, gradiente a tvare pulzov na ľudské telo. 

Aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag vedie k niekoľkým základným biologickým efektom v tkanivách. Je to hlavne efekt protibolestivý, vazodilatačný a stimulujúci hojenie. Každá aplikácia v rozsahu celého frekvenčného spektra 1 – 81 Hz prístrojov Biomag v sebe zahŕňa všetky uvedené efekty v rôznom stupni intenzity. Všeobecne platí, že nízke frekvencie ovplyvňujú najviac všetky bolestivé stavy a menej stimulujú hojenie. Stredné frekvencie majú najsilnejší efekt vazodilatačný (rozširovanie ciev) a vysoké stimulačné frekvencie majú dominantný efekt hojivý a regeneračný. 

Aplikátor má byť vždy priložený čo najbližšie k postihnutému miestu, eventuálne k zdroju bolesti.  Pri svalových, nervových a cievnych problémoch je dobré pôsobiť na väčšiu plochu a do hĺbky. 

Upozorňujeme že aj magnetoterapia ako každá liečebná metóda má kontraindikácie.  Nemá však nežiaduce účinky.

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
vedúci lekársky poradca
Mobil: +420 777 592 222
E-mail: peter.bednarcik@biomag.cz