Magnetoterapia pre zvieratá

Certifikované pre veterinárne použitie v celej Európskej únii. 

Špičková magnetoterapia Biomag Lumina VET pre všetky veterinárne ambulancie aj súkromných chovateľov. Nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole úplne preniká zvieracím organizmom bez akýchkoľvek škodlivých vedľajších účinkov. Použitie prístroja Biomag® Lumina VET predstavuje vedecky overenú metódu, ktorá napomáha udržať dobrý zdravotný stav zvieraťa. Použitie je bezbolestné a bezpečné.

Lumina – VET je zapísaný v Zozname schválených veterinárnych prostriedkov pod číslom VTP/004/13-C. Certifikované pre veterinárne použite v celej Európskej únii.
15 prednastavených veterinárnych programov a 65 individuálnych nastavení.

Veterinárne aplikátory určené pre zostavy Biomag® Lumina VET

A6P2 VET – Magnetoterapeutický aplikátor

Výhody a parametre aplikátora: Prepínač cievok pre lokalizované alebo predĺžené impulzy. Intenzívna lokálna aplikácia. Dĺžka 170 mm; šírka 130 mm; výška 23 mm. Konektor 1x JACK 3,5 mm. MIMI 35,0 mT - SPOT / MIMI 20,0 mT - WIDE. Hmotnosť: 0,64 kg.

AL64 VET – Magnetoterapeutický aplikátor

Výhody a parametre aplikátora. Flexibilný na pohodlné plošné aplikácie. Dvojdielny plochý aplikátor s možnosťou fixácie. Dĺžka 580 mm; šírka 640 mm; výška 15 mm. Konektor 1x JACK 3,5 mm. MIMI 2,0 mT. Hmotnosť: 1,15 kg.

AL135-2C VET – Magnetoterapeutický aplikátor

Šesťdielny plochý aplikátor so striedavým zapínaním ľavej a pravej časti. Dá sa pripevniť na klietku na pohodlné použitie. Dĺžka 1 350 mm; šírka 920 mm. Konektor 2x JACK 3,5 mm. MIMI 2,0 mT. Hmotnosť: 3,55 kg.

Veterinárne liečebné zostavy  Biomag® Lumina VET

Biomag Lumina VET XS

Kompaktné pre domáce zvieratá v starostlivosti o zvieratá Moderné veterinárne programy Umývateľné a vysoko kvalitné aplikátory

Sada Biomag Lumina VET VS

Biomag Lumina VET VS Univerzálne pre väčšie psy a ordinácie Moderné veterinárne programy Umývateľné a vysoko kvalitné aplikátory

Biomag Lumina VET Comfort P2

umina VET Comfort P2 Obľúbená sada pre kone a väčšie zvieratá Moderné veterinárne programy Umývateľné a vysoko kvalitné aplikátory

Príklad správneho zapojenia zariadenia Biomag® Lumina VET pred začatím aplikácie

MVDr. Herčík, VETERINÁRNA KLINIKA, Horoměřice, s. r. o., Praha

ZDRAVOTNÉ INDIKÁCIE
Zoznam a opis programov, cieľ aplikácií

1• Tlmenie bolesti 60 min.
Opis: Program je prednostne určený na tlmenie akútnych i chronických bolestí u zvierat. Aplikujeme ho prednostne na začiatku liečby a po ústupe bolesti striedame a kombinujeme
s ďalšími vhodnými programami. Neaplikujeme pri bolestiach neznámeho pôvodu, keď nie je stanovená ich príčina, aby útlm klinických prejavov nesťažil včasnú a správnu diagnostiku ochorenia.
Cieľ: Tlmiť bolesti, uvoľniť svalové spazmy, podporiť proces hojenia a regenerácie.

2 • Dysplázia kĺbov 30 min.
Opis: Program využíva postupne sa meniace spektrum frekvencií s analgetickými, vazodilatačnými i regeneračnými účinkami. Pozitívny vplyv sa využíva pri kĺbovej dysplázii u zvierat na podporu hojenia a regeneráciu poškodených tkanív.
Cieľ: Mierniť bolesť a nepokoj zvierat a zároveň stimulovať regeneráciu kĺbových tkanív.

3 • Distorzia kĺbov 60 min.
Opis: Program využíva najmä vazodilatačné a protiopuchové frekvencie, ktoré zlepšujú cievnu cirkuláciu v exponovanom tkanive, urýchľujú vstrebávanie hematómu, opuchu a vytvárajú lepšie podmienky pre rýchle hojenie mäkkých tkanív a väzov.
Cieľ: Urýchľovať vstrebávanie výronu pri distorzii, pôsobiť proti opuchom a umožniť rýchlu obnovu hybnosti kĺbov.

4 • Bolesti chrbtice 30 min.
Opis: Program s využitím analgetických frekvencií je určený na miernenie bolesti, na uvoľnenie svalových kontraktúr a na obnovenie hybnosti. Po odznení akútnych bolestí pokračujeme v liečbe striedaním so stimulačnými a regeneračnými programami – napr. programom č. 2 Dysplázia kĺbov a č. 8 Podpora hojenia po operácii.
Cieľ: Zmierniť bolesti a umožniť obnovu hybnosti a ďalšiu pohybovú rehabilitáciu.

Kôň s magnetoterapeutickým prístrojom Biomag

5 • Liečba zlomenín 60 min.
Opis: Program využíva vysoké frekvencie, ktoré výrazne stimulujú hojivé a regeneračné pochody v poškodených tkanivách, prechodne preto môže pretrvávať zvýšená citlivosť. U veľkých i malých zvierat urýchľuje proces hojenia a tvorbu tkaniva pri zlomeninách.
Cieľ: Stimulovať zvýšenú metabolickú aktivitu v tkanivách, urýchliť proces hojenia a regeneráciu tkanív poškodených po úraze.

6 • Natiahnutie svalov a šliach 60 min.
Opis: Program je určený na tlmenie akútnych bolestí pri natiahnutí svalov a šliach po námahe, tréningu, pretekoch malých i veľkých zvierat. Aplikujeme ho na začiatku liečby a po ústupe bolesti striedame so stimulačnými programami, napr. č. 2 Dysplázia kĺbov, č. 5 Liečba zlomenín. Programy kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody.
Cieľ: Po utlmení akútnych bolestí urýchliť proces hojenia a regenerácie a pripraviť zviera na ďalšiu pohybovú aktivitu.

7 • Obnova hybnosti kĺbov 30 min.
Opis: Program s prevahou spazmolytických, vazodilatačných a protiopuchových frekvencií vhodný na urýchlenie hojenia po zranení kĺbov na začiatku liečby. Pri doliečovaní striedame s programom č. 8 Podpora hojenia po operácii.
Cieľ: V prvých týždňoch zlepšiť celkový stav tkanív, eliminovať opuch, výrony, povoliť svalové spazmy a následne zlepšením mikrocirkulácie a okysličením tkanív urýchliť proces hojenia a obnoviť hybnosť.

Pes leží na magnetoterapeutickým prístroji Biomag

 8 • Podpora hojenia po operácii 30 min.
Opis: Program využíva striedanie stredných a vysokých frekvencií s prevažne vazodilatačnými, stimulačnými a regeneračnými efektmi na exponované tkanivá, ktoré možno veľmi efektívne využiť vo veterinárnej medicíne na podporu hojenia po operáciách. Výrazne ovplyvňuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi, metabolickú aktivitu, stimuluje hojivé a regeneračné pochody v poškodených tkanivách a hojenie rán. S aplikáciami začíname cca 5 – 7 dní po operácii, keď je rana ošetrená a nehrozí krvácanie.
Cieľ: Stimulovať zvýšenú metabolickú aktivitu v tkanivách, zlepšovať okysličenie, urýchliť proces hojenia a regeneráciu tkanív poškodených po operačnom zákroku alebo úraze.

9 • Hojenie rán 30 min.
Opis: Program s prevahou vazodilatačných frekvencií vedie k zlepšeniu mikrocirkulácie v poškodených a zapálených tkanivách. V exponovanej oblasti dochádza k odplavovaniu kyslých metabolitov a zlepšeniu prísunu okysličenej krvi a živín. Tým sa vytvárajú lepšie podmienky pre hojenie a obnovu normálnych funkcií.
Cieľ: Stimulovať zvýšenú metabolickú aktivitu v poškodených tkanivách, zlepšiť prietok okysličenej krvi so živinami, pôsobiť protizápalovo a urýchľovať hojenie.

10 • Zápal močových ciest 30 min.
Popis: Program s využitím spazmolytických a vazodilatačných frekvencií je určený k uvoľneniu spazmov, k potlačeniu bolesti v močovom trakte pri zápale a k posilneniu protizápalových a  hojivých procesov. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Cieľ: Zmierniť spazmy a kŕče v urogenitálnej oblasti, zlepšiť prietok okysličenej krvi, pôsobiť  protizápalovo, detoxikačne a urýchľovať hojenie.

11 • Poruchy vyprázdňovania 30 min.
Popis: Program s využitím analgetických frekvencií a spazmolytických frekvencií je určený k uvoľňovaniu spazmov, proti nadúvaniu a k obnove črevnej pasáže v tráviacom trakte u zvierat. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Cieľ: Uvolniť kŕče v bruchu, spazmy a obnoviť črevnú pasáž v tráviacom trakte.

Pes na lúke s magnetoterapeutickým prístrojom Biomag

12 • Koliky veľkých zvierat 60 min.
Popis: Program s využitím analgetických frekvencií a spazmolytických frekvencií je určený k zmierneniu bolesti, uvoľneniu spazmov, proti nafukovaniu, kolikovitých bolestí v tráviacom a močovom trakte a k obnove pasáže. Po odoznení akútnych bolestí pokračujeme v liečbe striedaním so stimulačnými programami – napr. č. 8 Podpora hojenia po operáciách. Cieľ: Uvolniť kŕče v bruchu a spazmy, zmierniť bolesť a obnoviť tráviaci trakt.

13 • Regenerácia 30 min.
Popis: Program s prevahou vazodilatačných a protiopuchových frekvencií vhodný k urýchleniu regenerácie svalov krátko po záťaži. K dosiahnutiu úplnej regenerácie striedame s programom Podpora hojenia po operáciách, ktorý zvyšuje metabolickú aktivitu, okysličenie a regeneračné pochody v tkanivách. Programy kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Cieľ: Stimulovať zvýšenú metabolickú aktivitu v tkanivách, vyplaviť metabolity zo svalov  po námahe, zlepšovať okysličenie, urýchliť regeneráciu a prípravu na ďalšiu svalovú záťaž.

14 • Nadmerné pĺznutie 45 min.
Popis: Program s prevahou vazodilatačných frekvencií vedie k zlepšeniu mikrocirkulácie v exponovaných tkanivách. Pri aplikáciách na veľkej ploche kože pĺznucích zvierat dochádza k zvýšenej detoxikácii a k zlepšeniu prísunu okysličenej krvi a živín do kože. Tým sa vytvárajú lepšie podmienky pre kvalitu kože a srsti. Program kombinujeme so zvýšeným príjmom magnetizovanej vody. Cieľ: Stimulovať zvýšenú metabolickú aktivitu v koži, detoxikovať, zlepšiť krvný prietok v koži s prísunom kyslíka, živín a stimulovať rast a kvalitu srsti u zvierat.

15 • Program Individual 60 min.
Popis: Program, ktorý umožňuje ručné nastavenie ľubovolnej aplikačnej frekvencie, tvar pulzu a ďalších parametrov v rozmedzí celého spektra vybavenia prístroja. Užívateľovi umožnuje  individuálne nastavenie, čím pre pacienta umožní nájsť najvhodnejšie frekvenčné pásmo s optimalizáciou parametrov.

Magnetizovaná voda
Vhodnou súčasťou aplikácií magnetoterapie je podávanie magnetizovanej vody zvieraťu. Magnetizovaná voda sa podáva zvieraťu ako pri liečbe konkrétneho zdravotného problému, tak aj preventívne. Účinky magnetizovanej vody sú popísané v návode na obsluhu Biomag®

Máte záujem o magnetoterapiu Biomag Lumina VET?

Chcete poradiť pri výbere aplikátorov pre Vašu potrebu?