Obličková kolika

Program: 
v akútnom štádiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. potom (pre doliečenie) č. 7 - ischias, 60 min.

Kolik dnů (týdnů) celkem : 
podľa potreby, do ústupu ťažkostí

Kolikrát denně aplikovat: 
2-krát (a viac)

Doporučený aplikátor: 
poduškový aplikátor M10A aplikovať na oblasť chrbta a obličiek, bodový miestny aplikátor M1S na bolestivé miesto