Prečo magnetoterapia

Pulzná magnetoterapia má svoje stabilné miesto v liečebnom vybavení zdravotníckych pracovísk, najmä rehabilitačných a kúpeľných zariadení, kvalifikovaných praktických lekárov a špecialistov, ale aj detských liečební a domovov pre seniorov.

Často sa využíva v športovom lekárstve a v ďalších odboroch zaoberajúcich sa prevenciou, liečbou a rehabilitáciou hlavne problémov pohybového aparátu a ťažkosťami, ktoré pulzová magnetoterapia vďaka svojim liečebným efektom pozitívne ovplyvňuje. Používa ako súčasť komplexnej terapie. 

V mnohých prípadoch sa využíva aj ako spôsob prevencie či rehabilitácie v privátnom prostredí, kde je možné aplikácie dostatočne často a dlho opakovať.

Liečebný efekt dosiahneme najrýchlejšie vtedy, keď použijeme správne zvolenú aplikáciu magnetoterapie ako metódu prvej voľby. Magnetoterapia však najčastejšie pomáha uľaviť od bolesti pri dlhodobo neliečených alebo zanedbaných ortopedických a podobných problémoch.

Pôsobením pulzného magnetického poľa s presne špecifikovanými parametrami sú v exponovanom tkanive indukované slabé elektrické prúdy.

Magnetické pole pôsobí na tkanivo rovnomerne, najvyššiu úroveň dosahuje v mieste kontaktu aplikátora s telom a so zväčšujúcou sa vzdialenosťou intenzita poľa klesá. Aplikáciu je možné vykonať aj cez odev, obväzy a sadru.

V tkanivách dochádza k zvýšeniu membránového potenciálu buniek, čo spôsobuje ich aktiváciu. Povrchové potenciály buniek pri rôznych ochoreniach oproti normálnym hodnotám klesajú.

Udávaný elektrický potenciál pre bunkovú membránu normálnej bunky je 90 mV.
Elektrický potenciál bunkovej membrány postihnutej bunky je približne 30 mV. Vplyvom liečebného pulzného magnetického poľa sa vnútrobunkové potenciály vyrovnávajú - elektrický potenciál bunkovej membrány stimulovanej bunky je 120 mV, a tým sa vytvárajú podmienky na regeneráciu tkanív a fyziologických funkcií.

Pri liečebných aplikáciách pulzného magnetického poľa nie je na rozdiel od priamych kontaktných elektromedicínskych metód možné lokálne poškodenie elektrickým prúdom.

Biologické zmeny v tkanivách vznikajúce pôsobením nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa je možné kladne využiť v celom rade zdravotných problémov.