Magnetoterapia - jednoduchá liečba s maximom trpezlivosti

Magnetoterapia využíva princíp magnetizmu. Mala by byť rovnocennou liečebnou metódou ako ostatné za predpokladu dodržiavania prísnych a presných podmienok.

Čo je magnetoterapia

 

Princíp magnetoterapie spočíva  v  pôsobení magnetického poľa so správnymi biotropnými parametrami frekvencie, intenzity, gradiente a tvare pulzov na ľudské telo. Liečba magnetom funguje už celé desaťročia, ale princíp pulznej magnetoterapie nie je až taký starý. Jej účinky sú veľmi dobre zdokumentované a pocítil to už rad pacientov. Ako každá iná metóda, aj magnetoterapia má kontraindikácie a treba im venovať pozornosť. V poslednej dobe sa liečba presunula do domáceho prostredia. Prístroje Biomag sú veľmi jednoduché a obsluhu zvládne každý. Cena prístrojov je primeraná.  Tento druh rehabilitácie je veľmi obľúbený a najmä starší ľudia ho radi využívajú. Svedčia o tom recenzie, ktoré sú väčšinou pozitívne.

Magnetoterapia má veľké možnosti nielen v ortopédii alebo v rehabilitácii, ale aj v ostatných klinických odboroch ako je neurológia, neurochirurgia, ORL, kožné a pod. Má aj určité percento zlyhaní, tak ako každá terapeutická metóda, ale to nesmie viesť k paušálnemu odmietaniu tejto perspektívnej liečebnej metódy.

Trochu z histórie

Jediný prirodzený magnet je magnetovec a bol známy už v staroveku. Názov magnetizmus je odvodený od gréckeho mesta Magnesia v blízkosti ktorého sa magnetovec ťažil. V tej dobe však nebolo nič známe o zemskom magnetickom poli,  ktorého pôsobením sa magnetovec zmagnetizoval.

Medzníkom v geomagnetickom výskume bol rok 1600. Vtedy vyšla kniha osobného lekára anglickej kráľovnej Alžbety -  W. Gilberta  o magnetizme. Ako prvý dospel k názoru, že magnetické pole má dôležitý význam pre živé organizmy.

Magnetizmus v súčasnosti

Moderná doba priniesla mnoho nových poznatkov o magnetizme. Bolo zistené že v dlhých intervaloch sa  zemské póly striedajú. V medziobdobí hlavné magnetické pole mizne. V tejto prechodnej dobe je výsledné pole také slabé, že nechráni zem pred časticami slnečného pôvodu.  Za normálneho stavu sa totiž tieto častice vychýlia z dráh a nedopadnú na zem. V tomto medziobdobí  dopadá energetické žiarenia priamo na zem. Ak je aj slnečná aktivita maximálna, dochádza k závažným poškodeniam živých organizmov a ku genetickým mutáciám.

Elektrické a magnetické vlastnosti hmoty sú viazané na existenciu najmenších častíc, ktoré nesú elektrický náboj. Teória magnetizmu vychádza z pohybujúcich sa nabitých častí, kde sa uplatňuje vzájomné  elektrodynamické pôsobenie.

Pôsobenie magnetického poľa

Magnetické pole pôsobí aj na živý organizmus. Predovšetkým je treba pripomenúť, že magnetické pole nás chráni pred škodlivým žiarením. Isté je, že stále dochádza k vzájomnému pôsobeniu medzi elektromagnetickým poľom, ktoré produkuje živý organizmus a magnetickým zemským poľom. Toto pôsobenie je síce slabé, ale bez časového obmedzenia. Ak do tejto situácie zasiahne umelé magnetické pole vyššej intenzity, želaný efekt sa určite dostaví.

Ako magnetoterapia pomáha a čo lieči

Organizmus reaguje na pôsobenie magnetického poľa a vyvoláva  reakciu. Na ňu sa sústredí aktivita celého tela.  Ak práve v tom čase trpelo bolesťou, organizmus si s ňou nevedel poradiť. Práve vtedy je najvhodnejšia chvíľa na liečenie. Maximálna labilita organizmu je optimálna na prístup jemných účinkov magnetických polí.  V optimálnom prípade je možné po určitom čase s pomocou iných liečebných metód dospieť k úspechu. Úspech neznamená koniec liečenia, ale treba pokračovať až do úplnej stabilizácie organizmu.  

magnetoterapie aplikator 3d v leze

Aký je účinok magnetu na ľudské telo

Magnetické pole pôsobí predovšetkým na nervy. Ako sa to zistilo? Do niektorých priemyselných podnikov a výskumných centier bolo nainštalované silné magnetické pole. Jeho sila mnohokrát prevyšovala prirodzené magnetické pole zeme. U pracovníkov týchto zariadení sa začala objavovať

nervová labilita, nespavosť, zmeny na pokožke rúk a poruchy srdca. Iným príkladom boli problémy kozmických letov s ľudskou posádkou, kedy sa ľudia dostávajú do iného magnetického poľa. Odchýlky magnetického poľa teda spôsobujú zmeny v biologických systémoch na bunkovej, tkanivovej a aj na orgánovej úrovni. Dokázal sa vplyv magnetického poľa na cirkuláciu krvi a následne na zníženie krvného tlaku.

aplikator magnetoterapie polarizovane svetlo

Vplyv magnetického poľa na kostné tkanivo

Najčastejším problémom v každom veku sú zlomeniny. Na hojenie má vplyv vek, celkový stav a lokalizácia zlomeniny. Kosť sa hojí v troch fázach, pričom posledná je kostná fáza. Na fyziologické zahojenie zlomeniny je potrebná dokonalá fixácia. Práve do poslednej fázy hojenia vie zasiahnuť elektromagnetická stimulácia svojim vplyvom na osteogenézu. V klinickej praxi sa používa vhodná sada vĺn elektromagnetického poľa, ktoré zvyšujú rýchlosť kalcifikácie a pevnosť čerstvej zlomeniny.

Osteoporóza z nečinnosti bola zastavená pomocou jednoduchých impulzov. Tieto vlny sú schopné obnoviť kostnú hmotu a ďalej nedochádza k jej odbúravaniu. Takisto sú tieto vlny schopné podporovať prenikanie ciev do kosti. Celý rad chorobných stavov kostrového systému je možné ovplyvniť vlnami magnetického poľa.

Pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov je možné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu artrózy. Účinkom magnetického poľa došlo k dokázanému zníženiu analgetík a antireumatík. V preartrotickom štádiu je možné zastaviť chorobné pôsobenie.

Pri rôznych vertebrogénnych syndrómoch sú vysledky  veľmi priaznivé aj keď pacienti často prichádzajú  až po vyčerpaní všetkých možností. Vplyvom magnetického poľa sa znižuje svalový spazmus.

Magnetoterapia pôsobí aj na krvotvorbu. Dôkazom toho je stúpajúci počet červených krviniek.

Aplikácia magnetických vĺn v neuropsychiatrii  sa osvedčila najmä pri migrénach, kedy sa znižuje intenzita ťažkostí a takisto aj pri bolestiach hlavy.

Protizápalový účinok magnetického poľa je nesporný. Dochádza k lepšiemu prekrveniu tkaniva a k ústupu zápalových zmien.

magnetoterapie aplikator 3d ve stoje

Magnetoterapia do domu

Doba, kedy sa magnetom pacienti liečili len v nemocniciach a v kúpeľoch, je už dávno za nami. V súčasnosti sú na trhu rôzne prístroje a čoraz viac sa dostávajú do popredia najmä tie “domáce”. Čas v ktorej žijeme je charakterizovaný zvýšeným počtom civilizačných ochorení a to nielen kardiovaskulárnych, ale najmä chorôb pohybového aparátu. Pokiaľ to len trochu ide, ľudia chodia do práce a pomáhajú si ako vedia.

Aplikácia magnetoterapie

Využitie magnetoterapie

Magnetoterapia sa využíva v mnohých oblastiach. Práve magnetické prístroje na domáce použitie si získavajú obľubu medzi chorými. Sú to sofistikované a pritom veľmi jednoducho používateľné zariadenia, ktorých obsluhu zvládne každý jednotlivec.

Najznámejšie z nich sú prístroje Biomag. Patrí sem najmä Biomag Lumina Easy a ako už sám názov hovorí, sú veľmi jednoduché a ľahké na ovládanie. Pozostávajú z vlastného prístroja a aplikátora. Aplikátor sa priloží na telo a prístroj sa spustí do chodu. Chorý človek je doma, vyloží si nohy, dá si kávu a lieči sa. Vyhovuje to najmä starším ľuďom, ktorí neradi chodia “po doktoroch”.

Biomag Lumina Clinic je určený pre zdravotnícke zariadenia. Využivajú ho nemocnice, kúpele, rehabilitačné zariadenia, domovy dôchodcov a iné. Obsluhuje ho zdravotnícky personál.

Na tieto prístroje sú veľmi dobré recenzie. Niektorí ľudia síce apriori odmietajú všetko, ale väčšina pacientov vie oceniť účinky pulznej magnetoterapie. Určite ani toto nie je všeliek. Jediná negatívna vec, ktorá sa vám môže stať je to, že vám liečba nezaberie. O nejakom inom poškodení, alebo následkoch nemožno hovoriť.

Cena prístrojov je na dohode medzi vami a obchodníkom.   

Prístroje Biomag používajú profesionáli 30 krajín sveta a stovky tisíc zákazníkov v domácnostiach

 

Magnetoterapia pre domácnosť

Prístroj Biomag Lumina 3D-e Easy a Lumio 3D -e prináša najlepšie technológie a overené liečebné  procedúry k Vám domov.

Magnetoterapia pre profesionálov

Prístroje Biomag Lumina 3D-e Clinic  prekonávajú štandardy v odbore.

Magnetoterapia pre zvieratá

Magnetoterapia  Biomag Lumina VET pre súkomných chovateľov a každú veterinárnu ambulanciu.