Ischemická choroba končatín (ischémia)

Poškodením ciev končatín (aterosklerotické zmeny a iné príčiny) dochádza k nedostatočnému prívodu kyslíka a živín do pracujúcich svalov a tkanív (tzv. Ischemická choroba končatín). Výsledkom je celý rad trofických zmien, ktoré môžu vyústiť amputáciou končatiny.

Ischemická choroba horných končatín je oveľa menej častá ako postihnutie dolných končatín. Proximálny typ ischemickej choroby horných končatín je najčastejšie podmienený aterosklerózou. Častejšou formou je distálny typ (Raynaudov fenomén – lokálna vasoneuróza). Ďalším prejavom zlého prekrvenia sú záchvaty cievnych kŕčov, spôsobené ochorením ramenného pletenca, pri ochorení periférnych ciev a iných stavoch, kedy poruchy prekrvenia horných končatín môžu signalizovať iné závažné ochorenia.

Využitie magnetoterapie Biomag pri ischemickej chorobe končatín (ischémii)

Pri ischemickej chorobe končatín dopĺňa nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag komplexnú liečbu svojím výrazným vazodilatačným efektom na prekapiláry a kapiláry, stimuluje mikrocirkuláciu okysličenej krvi a živín v exponovanom tkanive a vytvára tak lokálne lepšie metabolické podmienky. Pri ischemickej chorobe končatín a plikujeme vazodilatačné a stimulačné hojivé frekvencie na postihnutú oblasť končatín 2-3x denne plochým aplikátorom alebo solenoidom a snažíme sa exponovať oblasť prívodných ciev na danú lokalitu ďalším aplikátorom. Napr. pri horných končatinách oblasť celého ramenného pletenca špeciálnym aplikátorom na rameno.

Program: 
počiatočná aplikácia (pri bolestiach striedať po 1 aplikácii) č.20 - ischémia končatín, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min., ďalšie aplikácie striedať po 1 týždni č.25 - polyneuropatia, 25 min. a č.28 - regenerácia, 25 min.

Koľkokrát denne aplikovat: 
2 až 3-krát

Koľko dňov (týždňov) celkom: 
opakovane a dlhodobo v cykloch - 1 mesiac aplikácia, 1 týždeň pauza a pokračovať aj po odznení ťažkostí

Skúsenosti pacientov

K. B., Rimavská Sobota: Biomag Luminu najčastejšie používam na liečenie zdravotných ťažkostí ako sú bolestivosť kĺbov, chrbtica-platničky, bolesť chodidiel, ischémia končatín. Manžel tiež používa na zmiernenie tínnitusu, s ktorým sa trápi už niekoľko rokov. Liečby kombinujeme so svetelnou terapiou a na chodidlá používame aj aplikátor Bota, ktorý sme si po odporúčaní dokúpili. Prístroj bežne používame 4-5krát týždenne. Pri veľkých bolestiach  aj častejšie. S prístrojom sme spokojní, síce nie všetky chronické choroby vylieči, ale zmierňuje príznaky. Odporúčam ho všetkým ľudom a hlavne tým, ktorý majú problémy s pohybovým aparátom. Pôsobí naozaj pozitívne.

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz úplne zadarmo!

Spoločnosť FINEST Slovakia, spol. s r.o. poskytuje možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Obvykle sa cena vyskúšania pohybuje okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho zástupcu spoločnosti.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u Vás – Teraz úplne zadarmo!

Zároveň Vás pracovník našej spoločnosti bude informovať o cene prístrojov.

Meno a priezvisko*
Mesto, ulica a č.d.*
PSČ*
Telefón *
E-mailová adresa*
Súhlas