Licencia na programové vybavenie CLINIC Biomag Lumina 3D-e FS

Vážený klient,

sme radi, že ste si od našej spoločnosti FINEST Slovakia, spol. s r. o. zakúpili zostavu nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag Lumina 3D-e FS, ktorá Vám dáva možnosť liečby Vašich zdravotných ťažkostí v domácom prostredí.
 
Magnetoterapia Biomag sa vo veľkej miere využíva aj v rehabilitačných centrách a zdravotníckych zariadeniach. V týchto zariadeniach je magnetoterapia Biomag naprogramovaná na vyššie frekvencie.
 
V spolupráci s výrobcom magnetoterapie Biomag, sme pre Vás pripravili možnosť dokúpiť si licenciu na programové vybavenie CLINIC.

Programové vybavenie CLINIC pre zostavu Biomag Lumina 3D-e FS umožní využívať:

  • Zvýšený výkon o 18%
  • Možnosť nastavenia času (5 – 90 minút)
  • Súbežná prevádzka dvoch rozdielnych programov súčasne (napríklad 3 výstupy pre aplikátor A12pM na program č. 1 a štvrtý výstup pre aplikátor Sl29 na ľubovoľne iný program)
  • Možnosť nastavenia intenzity 12 stupňov (1,5,10,... 100%)
  • Spustenie dvoch typov 3D polí pri všetkých programoch:

1. aplikácia v 3D sa spúšťa stredným tlačidlom.

3D efekt spočíva v postupnom zapínaní jednotlivých výstupov na prístroji a tým postupným indukovaním magnetického poľa v jednotlivých dieloch aplikátora bez zníženia výkonu a to medzi jednotlivými pulzami vždy na niekoľko milisekúnd na každom výstupe.
 
2. aplikácia v 3D Extended sa spúšťa súčasným stlačením stredného a vrchného tlačidla.

3D Extended spočíva v rovnakom princípe postupného zapínania výstupu bezstratového výkonu, avšak perióda striedania je rozšírená na 0,5 s na každom z dielov. Tým je zabezpečené ešte presnejšie a účinnejšie rozdeľovanie výkonu a to preto, že je predĺžené pôsobenie magnetického poľa na jednotlivých dieloch aplikátora z niekoľkých milisekúnd (v závislosti od frekvencie) na pravidelný časový úsek 0,5 sekundy.
 

  • Možnosť premenovania a uloženia programu do Moje programy (až 65 pozícií)
  • Návod na obsluhu Vám bol dodaný pri zakúpení prístroja.

Postup pre zakúpenie licencie je nasledujúci:
 
Vyplňte prosím objednávku.
Uveďte prosím evidenčné číslo prístroja.
Je uvedené na druhej strane prístroja ako 6. miestny údaj. Alebo ho nájdete na 1. strane Kúpnej zmluvy, alebo na obale Návodu na obsluhu.
Po zaplatení objednávky Vám pošleme e-mailom aktivačné kódy režimu CLINIC s presným postupom aktivácie.
Prípadné nejasnosti s Vami budeme konzultovať telefonicky.