p5 bolestivy syndrom kycelniho kloubu ramene oblasti bederni patere

Prípad č.5
Pacientka trpí na bolest bedrového kľbu, pleca a oblasti bedrovej chrbtice

Odpoveď lekára:

Pravdepodobne ide o artrotické zmeny kĺbov s výraznou bolestivosťou a obmedzením hybnosti. Osteoartritické postihnutie je popísané pri otázke č. 1.

Bolesti kĺbov - na všetky bolestivé miesta odporúčame prikladať aplikátor 2x denne po 30 minútach cca 1 – 1,5 mesiaca, potom týždeň prestávku a podľa potreby aplikácie opakovať. Je možné ešte pridať 1 x denne aplikáciu na oblasť obličiek a nadobličiek pre podporu čistiacich funkcií a regulačne hormonálnych. V prípade úpornej bolesti kĺbu, je možné počet denných aplikácií zvýšiť. Využívame prednostne nízke frekvencie s prevahou analgetických účinkov – napr. frekvencia 5 Hz.

Bolesti chrbtice sú jednou z najčastejších sťažností pacientov. Aplikátor prikladáme na bolestivý úsek alebo na celú chrbticu a aplikujeme magnetické pole 3 – 4 x denne do vymiznutia bolesti. Niekedy však bolesť vystreľuje na stranu do bedrového kĺbu, alebo aj do stehna a na vonkajšiu stranu lýtka.Tieto stavy sú už závažnejšie. Ak je bolesť lokalizovaná v chrbtici len na jedno miesto, prikladáme plochý malý aplikátor. Ak však bolesť vystreľuje, potom je nutné striedať dlhý aplikátor nielen na chrbticu, ale aj na celú dĺžku dolnej končatiny. Ak sa podávajú súčasne lieky typu nesteroidných antireumatík, čo je základná liečba (Diclofenac, Voltaren, Surgam atď.), tak sa účinok týchto liekov magnetickým poľom zosilňuje.